• Senaste kommentarerna

  • open panel

  Funktionärsnyheter

  Se bifogat dokument med inbjudan till finalfesten för funktionärer

  Finalfest 2013 Funkisar

  Read More
   

  Se bifogad pdf …

  Funktionärsinformation

  Read More
   

  Se bifogad pdf …

  Funktionärer RHK

  Read More
   

  Vänligen se nedan avseende tacobuffé och grillparty

  Raceweek 2013 Funkisinformation

  Funktionärslista Raceweek 2013

  Read More
   

  Se bifogad pfd med information.

  Funktionärsinfo

  Read More
   

  Se bifogad pdf …

  Funktionärsinfo

  Read More
   

  Se bifogad pdf …

  Premiärens funktionärer

  Read More
   

  Se bifogad pdf …

  Testhelgen funktionärer

  Read More
   

  Funktionärskurs på Kinnekulle
  6 – 7 april 2012

  Alla våra funktionärer är välkomna på kurs till Kinnekulle,
  det är den årliga uppdateringen, som behövs för oss alla.
  Kursen startar på lördag 10:00 och avslutas vid 12:00 på söndagen.
  Kursen gäller för uppgradering av licens.

  Kursledare: Börje Blomén

  Anmälan till Barbro Jacobsson
  barbro.ja1@telia.com
  011-587 21, 070-21 21 049

  Anmäl behov av sängplats

  Read More
   

  Kallelse till årsmöte

  Tid: 16 mars 2013 kl. 14:00 (Kaffe och kaka från 13:00)
  Plats: Långholmens Konferens & Hotell, Stockholm

  1. Årsmötets stadgeenliga utlysande
  2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
  3. Val av två justeringsmän
  4. Val av rösträknare
  5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
  6. Föredragning av årsredovisning
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Motioner och skrivelser
  10. …

  Read More
   
  © 2012 SSK Serien (optimerad för Chrome, Safari och Firefox)
  Designed by Emtech