Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte Tid: 3 mars 2012 kl. 14:00 Plats:Kinnekulle Ring Efterföljande middag i samband med funktionärsfesten. SSK bjuder på maten. Dryck betalas själv. Bindande anmälan till maten senast 24. februari till info@sskracing. com. 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 3. Val av två justeringsmän 4. Val av rösträknare … Läs mer