Teknikerkurs Karlskoga

Erik Emanuelsson kommer att hålla en teknikerkurs den 24 mars på Gelleråsen, Karlskoga.

SSK’s tekniker är välkomna att deltaga på kursen om de så önskar.

Kursen startar kl. 10:00 och avslutas cirka 16:00.

Anmälan sker till lena@karlskogamotorstadion.com