Bli en del av gemenskapen - Bli medlem

Hur blir du medlem i Stockholms Sportvagnsklubb?

För att bli medlem i SSK sätter du in medlemsavgiften som är 350 kronor per år (familjemedlemsskap 25 kr / extra familjemedlem*) på vårt PG: 11 87 52 – 5.

OBS! Glöm ej att skriva med följande uppgifter på din inbetalning:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mailadress

Vill du komplettera med uppgifter som inte får plats vid inbetalningen, maila kompletterande uppgifter till: info@sskserien.se

Har du några frågor om SSK och vår verksamhet?

Kontakta oss på tel: 076-786 14 43 mail: info@sskserien.se

Skriv gärna till oss