Adress
Ryttarevägen 19
523 38 Ulricehamn

Telefon

Anders Dahlgren

070-585 58 32

SSK sekretariat

076-786 14 43

 

Kontaktuppgifter SSK styrelse 2024

Ordförande/Tävling

Anders Dahlgren
070-585 58 32
anders@dmaracing.net

Vice Ordförande/Funktionärer

Linnea Nilsson
070-013 54 99
linnson10@hotmail.com

Sekreterare/Teknik

Eric Emanuelsson
070-519 10 39
eric.emanuelsson@bredband2.com

Kassör/Media

Thomas Nilsson
073-999 17 53
nilssonmotorsport@gmail.com

Styrelseledamot/Säkerhet

Tobias Eriksson
070-252 02 60
erikssontobias92@gmail.com

Styrelseledamot/Teknik

Mikael ¨Lången¨ Pettersson
070-524 60 09
micke@mpre.se

Styrelseledamot/Förarrepresentant

Michel Hellman
070-216 57 55
michel@hellmanracing.se

E-post
info@sskserien.se
(klubbrelaterat, generellt etc)
sekretariat@sskserien.se
(tävlingsrelaterat)
teknik@sskserien.se
(tekniska reglementen t.ex.)
admin@sskserien.se
(övrigt)

Skriv gärna till oss