SSK Klass 3

SSK Klass 3

Klass 3 är SSK-seriens värstingklass bland standardklasserna, där det mesta är tillåtet ur bilbyggarperspektiv. Intresset för klassen har varit stort under flera år och vi hoppas att förare från våra grannländer också kommer tillbaka. Säsongen 1996-1997 tog dåtidens STCC-serie fart just genom SSK Klass 3 på grund av att flera förare valde att köra med just Super Touringbilar. I dag är flertalet av bilarna i klassen hemmabyggda eller fabriksbyggda GT-bilar. Man åker med ett vikt/effektförhållande och klassen är uppdelad i A, B och C för att få så rättvisa förhållande som möjligt.

Här återfinns till exempel bilar som körts i STCC, Super Production, V8 Thunder Cars, Nordic Supercars och DTM mixat med Porschar och fantasifulla hembyggen.

Angående Startnummer:

Kolla på Serieresultat 2023 vilka nummer som användes under förra säsongen. Dessa nummer är automatiskt bokade till efterföljande säsong (tillsammans med 1,2 och 3 som reserveras för dessa placeringar i resultatet).

Tillkomna nya nummer 2024:

Klass A:
Klass B: 9, 117
Klass C:

Om ni vill reservera ett nummer skicka ett mail till sekretariatet

Det är ju inte säkert att ett visst nummer kommer att användas även i år, men då måste ni fråga den som hade numret förra året om ni får ta över det. Skicka en förfrågan till oss så kan vi meddela vem som hade numret.

Nuvarande reglemente

Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2024-2026 utg 1 Rev A

Äldre reglementen

Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2021-2023 utg2
Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2021-2023 utg1
Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2018-2020_utg3
Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2018-2020_utg2
Tekniskt reglemente SSK Klass 3 2018-2020
Tekniskt reglement SSK klass3 2017 utg PA1
Tekniskt reglement SSK klass3 2016 utg 1
Tekniskt reglement SSK klass3 2015 utg 3
Tekniskt reglement SSK klass3 2013 utg 3
Tekniskt reglement SSK klass3 2010-2012 utg 2