Tidsschema testhelgen (uppdaterad v2)

Se bifogat tidsschema för testhelgen.

Tidschema Testhelg 2012-v2

Notera att kostnaden för körning har ändrats till 700 SEK per dag istället för 100 per pass och 500 för första passet på dagen. Detta blir för de flesta billigare och fram för allt så blir det enklare för alla inblandade.

Updaterat. Tidsschemat uppdaterat. Standard R-däck är nu uppdelat i två pass eftersom det är så många anmälda till denna klass. Aktuell version är nu 2.0