Preliminärt tidsschema premiären

Se bifogad pdf med det preliminära schemat för premiärhelgen.

Tidschema SSK1