PM1 för deltävling 2 och SPVM

Se bifogad Startbekräftelse/PM1 för deltävling 2 för SSK och SPVM

Startbekr_SSK2+spvm