Två-timmars ERCup

Tvåtimmars ”prova på långlopp” ihop med ERCup

Söndagen den 10 juni körs årets andra 6-timmarstävling i ERCup på Falkenbergs motorbana. Tävlingen arrangeras av SSK och ihop med denna tävling ges också möjlighet för nya team att ”prova på långlopp” de två första timmarna. Inbjudan riktar sig till bilar som klassar in i ERCups reglemente men också till Clio Cup och Volvo Original Cup bilar. Även bilar som inte fullt uppfyller reglementet (men har liknande prestanda) kan få delta utanför prisbedömningen.

Det blir alltså en 2-timmars tävling, integrerat i 6-timmarstävlingen. Dvs de bilar som kör 2-timmars flaggas av efter de två första timmarna (prel kl 10.30 – 12.30). Det är ett obligatoriskt förarbyte mellan 45 – 75 minuter efter start. De flesta bilar som har originaltank torde klara 2 timmar utan tankning, men om nödvändigt så får man tanka även med bensindunk (tillåtet även enligt våra nuvarande regler). Besiktning och träning sker enligt tidsschemat för ERCup.

Det kostar 2000 kr att köra 2-timmarsloppet, och tanken är att det ska vara betydligt lättare att få ihop ett team med två förare för att köra 2 timmar än 6 timmar. Ordinarie deltagare i 6-timmarstävlingen har företräde till start, men eftersom vi räknar med ca 25 startande och det får köra 35 bilar i långlopp på Falkenberg, så bör det finnas ett tiotal platser för ”prova på” team.

ERCup Teamförening & SSK