Preliminärt tidsschema Raceweek 2012 (uppd.)

Se bifogad pdf med tidsschema för Raceweek 2012.

Uppdaterat till version 3 med ändrade öppettider för restaurangen.

Tidsschema Raceweek v3