Uppdaterat reglemente SSK klass 1

Se bifogad pdf med uppdaterat tekniskt reglement för SSK Klass 1. Aktuellt reglement finns även alltid på respektive klass-sida.

Tekniskt reglement SSK klass1 2013 utg 2