Info angående radiokommunikation

SSK har beslutat att inte tillåta radiokommunikation mellan förare och team i SSK serien.
Anledningen är att vi vill undvika en onödig kostnadsökning samt distraktion av våra unga förare.
Beslutet omfattar samtliga klasser ingående i SSK serien under kval och tävling.

SSK styrelse