Hedersordförande Bosse Pettersson

SSK:s Hedersordförande Bosse Pettersson har avlidit efter lång tids sjukdom.

John Graff, tidigare ordförande i SSK och vän till Bosse, har å SSK:s styrelses vägnar skrivit några fina rader om Bosse och hans värv. Klicka här för att ladda ner och läsa.