Licens- och Avrostningskurser (Uppdaterad)

Se bifogade pdf:er med info kring licenskurs och ”avrostningskurs” för funktionärer. Notera att ny tid gäller för funktionärskursen!

Licenskurs (uppdaterad)

Avrostningskurs