Föreläsningar på Raceweek

Även i år kommer vi att erbjuda några föreläsningar kring racing.

John-Erik Andersson fortsätter med steg 2 i väghållningsföreläsningarna.
Det blir lite repetition från förra året för eventuellt nya åhörare samt ännu mer basic om väghållning.
John-Erik kommer framför allt ta sig an VolvoCupen.

Martin Sventén rätar ut frågetecken runt loggsystem
Han visar exempel från egna och andras loggar samt förklarar vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Detta gäller för både förare och bil.

Exakta tider för dessa föreläsningar kommer på tidsschemat men preliminärt kommer de att hållas 17:30 på fredag resp. lördag.