Magnus valdes till ny ordförande

Årsmötet i Stockholms Sportvagnsklubb hölls på hemmabanan Kinnekulle ring den 2018-03-04 där Magnus Hasselström från Sollentuna valdes till ny ordförande i SSK efter avgående Göran Sembe. Magnus som tidigare varit Vice ordförande i klubben kliver nu upp ett snäpp och kommer fortsätta jobba för att SSK även i fortsättningen ska tillhöra en av landets främsta arrangörer i racing.

Flera besökte årsmötet på Kinnekulle ring där John Graff valdes till mötesordförande. Han berättade b.la om klubbens verksamhet under 2017 där rekryteringen av nya utövare och funktionärer fortsatte precis som tidigare år i klubbens historia. Arbetet har också varit inriktat på att göra det mer kostnadseffektivt för den enskilde utövaren att bedriva sin hobby. Man jobbade även med att utveckla hemmabanan Kinnekulle ring till en modern racingarena genom att genomföra flera arbetshelger, förenad med de senaste bestämmelserna för nationell racing.

Detta och mycket mer kommer styrelsen – nu Magnus Hasselström vid rodret att fortsätta jobba med under verksamhetsåret 2018 och det som bildar grunden för SSK´s värden, nämligen att tillhandahålla ”Glad racing” för minsta möjliga kostnad.

Flera besökte SSK´s årsmöte på Kinnekulle ring.
Flera besökte SSK´s årsmöte på Kinnekulle ring.

Göran Sembe avtackades och lämnade över ordförandeposten till Magnus Hasselström.

Göran Sembe lämnade över ordförandeposten till Magnus Hasselström.
Göran Sembe lämnade över ordförandeposten till Magnus Hasselström.

Styrelsen i Stockholms Sportvagnsklubb 2018:

Ordförande: Magnus Hasselström

Vice Ordförande: Anders Dahlgren

Sekreterare: Eric Emanuelsson

Kassör: Monika Eklund

Ledamot: Thomas Nilsson

Ledamot: Christoffer Brevik

Ledamot: Tobias Eriksson

Revisor: Hans Hillebrink

Revisorssuppleant: Michael Ericsson

Valberedningen består av: John Graff och Bengt-Åce Gustavsson

Nya styrelsen 2018. Från vänster: Eric Emanuelsson, Thomas Nilsson, Christoffer Brevik, Magnus Hasselström och Anders Dahlgren. Saknas på bilden gör Monika Eklund och Tobias Eriksson.
Nya styrelsen 2018. Från vänster: Eric Emanuelsson, Thomas Nilsson, Christoffer Brevik, Magnus Hasselström och Anders Dahlgren. Saknas på bilden gör Monika Eklund och Tobias Eriksson.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot säsongen 2018!