Förarrepresentation

Förarrepresentation.

Vi saknar ett forum inom SSK där förare och tävlingsledning kan samtala om saker som inträffar på banan och komma fram till förändringar, förbättringar för att öka säkerheten.

Representationen från förarna kan utgöras av en representant från varje klass där vi möter tävlingsledning och Anders Dahlgren från SSK i givande samtal om framförallt säkerhetsfrågor. Meningen med samtalen är inte att avgöra vem som har rätt eller fel, utan att se om vi kan göra det bättre i framtiden.

Ulf Andersson - SSK Classic har kommit med några bra förslag.
Ulf Andersson – SSK Classic, har kommit med några bra förslag…

Några förslag som kan debatteras är förstärkning med ljus på flaggposteringar som har skymd kurva.

Safety Car kallas ut snabbare är något som kan diskuteras, idag avvaktar tävlingsledaren ifall om situationen reder upp sig utan ingripande, i omsorg att vi får så mycket körtid som möjligt.

Vi har inte råd att komma i motsatsställning till tävlingsledning och funktionärer som lägger ner ett jättearbete på volontär basis, för att vi som förare upplever att vi blivit orättvist eller felaktigt behandlade. Låt ilskan lägga sig och prata med din klassrepresentant.

Jag tror inte att det blir betungande för den som tar på sig uppdraget som klassrepresentant. Säger Ulf!

Låt SSK-andan blomma ut och låt oss göra något riktigt bra för den racing vi tycker är bäst i Sverige.

Nästa tävling är på Falkenberg, försök att utse en förare som representerar klassen och låt mej få veta det före Raceweek på mailadress ulfspeedmanandersson@hotmail.com

Vi fortsätter kämpa för Sveriges bästa racing - tillsammans!
Låt oss kämpa tillsammans för Sveriges bästa racing!