Fair Race – en schysstare bilsport

SSK – Stockholms Sportvagnsklubb är en av Sveriges mesta arrangörer när det gäller racing. Vi vill tillsammans arbeta för en bilsport, som ska vara fri från droger, mobbning, våld, hot och fusk.

Vårt mål är det samma som Svenska bilsportförbundet har. Att sträva efter ett bra arbetsklimat för våra aktiva förare, mekaniker, ledare och funktionärer. Våra positiva tankar och beteenden göra att det är roligt att köra, vara funktionär och domare. Näst intill automatiskt följer att vi lättare kan rekrytera nya förare, funktionärer, domare och samtidigt kan vi då behålla våra ledare, förare och domare längre inom bilsporten.

Renault Junior Cup.

Gemensamt för oss alla är att:

Alltid
•    Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!
•    Uppmuntra i stället för att kritisera!
•    Uppmärksamma det som är bra!
•    Granska kritiskt på ett positivt sätt
•    Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp
•    Respektera andras synpunkter och åsikter
•    Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare

Aldrig
•    Mobba
•    Ta droger
•    Fuska
•    Hota
•    Tala illa om varandra
•    Skylla på enskild medlem eller utskott
•    Använda sociala medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom SBF

Ovanstående punkter gäller så väl Före – Under – Efter tävling/arrangemang!

Vårracet på Mantorp Park med SSK & SPVM

Läs mer om Fair Race på Svenska Bilsportförbundet. Länkar hittar ni nedan:

http://www.sbf.se/Utbildning/Utbildningar/FairRace

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-gamla-sidan/fair-race/fair-race-mars-15/sbf_fair_race_policydokument-2015.pdf

Fair Race – en schysstare bilsport

SSK – Stockholms Sportvagnsklubb är en av Sveriges mesta arrangörer när det gäller racing. Vi vill tillsammans arbeta för en bilsport, som ska vara fri från droger, mobbning, våld, hot och fusk.

Vårt mål är det samma som Svenska bilsportförbundet har. Att sträva efter ett bra arbetsklimat för våra aktiva förare, mekaniker, ledare och funktionärer. Våra positiva tankar och beteenden göra att det är roligt att köra, vara funktionär och domare. Näst intill automatiskt följer att vi lättare kan rekrytera nya förare, funktionärer, domare och samtidigt kan vi då behålla våra ledare, förare och domare längre inom bilsporten.

Renault Junior Cup.

Gemensamt för oss alla är att:

Alltid
•    Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!
•    Uppmuntra i stället för att kritisera!
•    Uppmärksamma det som är bra!
•    Granska kritiskt på ett positivt sätt
•    Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp
•    Respektera andras synpunkter och åsikter
•    Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare

Aldrig
•    Mobba
•    Ta droger
•    Fuska
•    Hota
•    Tala illa om varandra
•    Skylla på enskild medlem eller utskott
•    Använda sociala medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom SBF

Ovanstående punkter gäller så väl Före – Under – Efter tävling/arrangemang!

Vårracet på Mantorp Park med SSK & SPVM

Läs mer om Fair Race på Svenska Bilsportförbundet. Länkar hittar ni nedan:

http://www.sbf.se/Utbildning/Utbildningar/FairRace

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-gamla-sidan/fair-race/fair-race-mars-15/sbf_fair_race_policydokument-2015.pdf