Styrelsen i SSK 2021

Här är styrelsen som ska jobba med verksamheten i Stockholms Sportvagnsklubb 2021.

Lördagen den 10 april hölls årsmötet i Stockholms Sportvagnsklubb på Lundsbrunns Resort & Spa. Efter ett enigt möte fastslogs att följande personer ska jobba med verksamheten i Stockholms Sportvagnsklubb 2021:

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Börje Blomén
Vice Ordförande: Anders Dahlgren
Sekreterare: Eric Emanuelsson
Kassör: Linnea Nilsson
Ledamot: Thomas Nilsson
Ledamot: Tobias Eriksson
Ledamot: Per Oscarsson

Styrelsen 2021. Från vänster: Per Oscarsson, Börje Blomén, Linnea Nilsson, Thomas Nilsson, Eric Emanuelsson och Tobias Eriksson. Saknas på gör Anders Dahlgren.
Styrelsen 2021. Från vänster: Per Oscarsson, Börje Blomén, Linnea Nilsson, Thomas Nilsson, Eric Emanuelsson och Tobias Eriksson. Saknas på gör Anders Dahlgren.

På årsmötet lämnade fotografen Bengt-Åce Gustavsson över det traditionella fotocollaget från föregående säsong. Den tavlan håller styrelsen upp på bilden ovan. Vill ni beställa fotocollage från Bengt-Åce hittar ni säsongen 2020 här: https://www.racefoto.se/produkter/fotocollage/nggallery/collage-2017/ssk-2020