Medlemskap och licenser 2022

Information om medlemskap och licenser 2022

Den 8 december 2021 släpper SBF spärren för 2022, så då kan den som vill betala och ta ut sin licens i Lots, förutsatt att ni betalat in medlemsavgiften. Tänk på att vi inte ser inbetalningarna på en gång så det kan ta lite tid från inbetalning till att vi
ser att det är betalt och kan öppna upp spärren samt skicka Ert/Era medlemskort.

Var gärna ute i god tid!

För att betala/bli medlem i SSK sätter du in medlemsavgiften som är 350 kronor per år (familjemedlemskap 25 kr / extra familjemedlem*) på vårt PG: 11 87 52 – 5.

Läs mer i bifogat dokument >>> Medlemsskap_Licenser 2022