Från årsmötet i Stockholms Sportvagnsklubb

Årsmötet i Stockholms Sportvagnsklubb hölls på Lundsbrunns kurort den 26 mars. Här avtackades ordförande Börje Blomén och till ny ordförande i SSK valdes Anders Dahlgren. Se styrelsen i sin helhet nedan.

Ordförande Börje Blomén avtackas av Linnea Nilsson.

Under helgen var det även kurs för funktionärer och tekniker på Kinnekulle ring. Därav var det bra uppslutning även på årsmötet. Mötesordförande Hans Hillebrink gick igenom alla val och berättade om verksamhetsåret 2021. Klubbens nya ordförande Anders Dahlgren tackade för förtroendet och berättade lite om sin egen racingkarriär i SSK som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Anders berättade också om planerna inför säsongen 2022 och att man satsat på en ny hemsida för SSK-serien som ska vara lättillgänglig för alla.

Anders Dahlgren valdes till ny ordförande i Stockholms Sportvagnsklubb.

Styrelsen i SSK 2022:

Ordförande: Anders Dahlgren

Vice ordförande: Linnea Nilsson

Sekreterare: Eric Emanuelsson

Kassör: Thomas Nilsson

Ledamot: Tobias Eriksson

Ledamot: Michel Hellman

Ledamot: Mikael ”lången” Pettersson

Styrelsen 2022. Från vänster: Eric Emanuelsson, Linnea Nilsson, Tobias Eriksson, Thomas Nilsson, Mikael ”lången” Pettersson, Anders Dahlgren. Frånvarande: Michel Hellman.