Motorkontroller VolvoCupen och Renault Junior Cup

Teknisk efterkontroll har utförts på #13 Jonas Börjessons – VolvoCupen och #72 Oscar Klingströms – Renault Junior Cup motorer. Båda motorerna godkända. (Motor betäckning, topplock mått och kanaler, ventiler, kamaxlar, borr och slag).