Påverka svensk bilsports framtid

Nu har du chansen att vara med och påverka Svensk Bilsports framtid genom att medverka på denna digitala workshop via Teams den 8/12–22 klockan 18.00 – 20.00. Den digitala möteslänken skickas ut 7/12–22 till Er som är anmälda.

Svensk bilsport presenterade en planerad arbetsprocess på Förbundsmötet i april 2022. Mötet ställde sig positivt till planen som presenterades avseende det fortsatta arbetet. Arbetet går under arbetsnamnet ”Strategi 2030” och bygger på en bred förankring i hela verksamheten – från söder till norr, öst till väst och från bredd till elit.

Läs mer och anmäl er till denna workshop på svensk bilsports hemsida: Påverka svensk bilsports framtid