Ungdomsforum på Gelleråsen Arena

Svenska Bilsportförbundets racing och kartingutskott hade bjudit in 500 kartförare till ett ungdomsforum på Gelleråsen Arena. 50 av dessa valde att komma, vilket var en mycket god uppslutning.

Racingutskottets ordförande Claes-Göran Elofsson hälsade alla välkomna och berömde ungdomarna för att alla kom i god tid till mötet. Bengt-Åce Gustavsson, också från Racingutskottet, berättade att han jobbar med information och kommunikation samt uppdatering av hemsidor och dessutom jobbar han som fotograf, journalist och författare. Han berättade även om broschyren som Racing och Kartingutskottet tagit fram. Kartingutskottets ordförande Jo Anna ”JoJo” Axelsson berättade om det fina samarbete som finns mellan karting och racing för att visa vilka möjligheter som finns utöver kartingens egna vägar.

SSK informerade om Renault Junior Cup, en enhetsklass för Cliobilar som har körts i många år och är den klass som fostrat flest racerförare över tid. SSK-Serien står för svensk breddracing där inte kostnaderna är så höga. En säsong i Renault Junior Cup kostar endast ca en tiondel av vad en säsong i NXT Gen Cup kostar. Man får köra från det år man fyller 14 år och man får träna från man är 13 år samt även tävla, om man söker dispens.

Läs hela reportaget från ungdomsforumet på SBF:s hemsida >>> www.sbf.se