Uppdaterade tekniska reglementen SSK-klasser

Nu finns det uppdaterade tekniska reglementen för SSK-klasserna på hemsidan.

Tekniska reglementena gäller för perioden 2024-2026.

Läs nuvarande reglemente på hemsidan. Länk nedan: (klicka på resp. klass)

SSK-klasser