Anders Dahlgren omvald som ordförande i Stockholms Sportvagnsklubb

Lördagen den 23 mars hölls årsmötet i Stockholms Sportvagnsklubb på Lundsbrunn Resport & Spa. Anders Dahlgren blev omvald och fick fortsatt förtroende som ordförande i klubben. Anders berättade om verksamhetsåret 2023 och planerna inför kommande säsong, samt samarbetet med banägare och gästklasser.

Funktionärer och tekniker hade utbildning under helgen, för att uppdatera sig om regler inför säsongen 2024.

Styrelsen i Stockholms Sportvagnsklubb 2024:

Ordförande: Anders Dahlgren

Vice ordförande: Linnea Nilsson

Sekreterare: Eric Emanuelsson

Kassör: Thomas Nilsson

Ledamot: Tobias Eriksson

Ledamot: Michel Hellman

Ledamot: Mikael ”lången” Pettersson

Revisor: Hans Hillebrink

Revisor suppleant: Vakant

Valberedning: Magnus Hasselström och Monki Eklund