Kontakt

Kontaktuppgifter

Mail-adresser
info@sskracing.com
Hit skickas frågor och dylikt ang. SSK och vår verksamhet, medlemskap mm.
teknik@sskracing.com
Teknik, reglementen och klassfrågor.
sekretariat@sskracing.com
Direkta frågor om tävlingar, avanmälningar och liknande skickas hit. Dock ej anmälan, den görs via e-anmälan.
ordf@sskracing.com
Ordförande för SSK
admin@sskracing.com
Allt som har med IT, hemsida etc.

 

Stockholms Sportvagnsklubb – Klubbinformation
Bildad 1955-01-01
Föreningsnummer 5707-04
Adress c/o Börje Blomén Skjutbanevägen 20D
Postadress 302 28 Halmstad
Kontorsdagar Mån 18-21
Ons 11-14
Tors 11-14
Telefon 0767-86 14 43
Mobil 0767-86 14 43
E-post info@sskracing.com
Hemsida http://www.sskserien.se
PlusGiro 118752-5
Organisationsnummer 802011-5237